Corpul de Control al primului-ministru a finalizat raportul privind terenul de 2.000 de hectare al INCDA Fundulea/Se va sesiza DNA

Guvernul a transmis marţi, 15 aprilie, către Comisia parlamentară de anchetă privind terenurile din comuna Nana, judeţul Călăraşi, Raportul Corpului de Control al primului-ministru privind verificarea respectării dispoziţiilor legale în legătură cu trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (INCDA) Fundulea în domeniul privat al oraşului Fundulea.

Arenamedia.ro a parcurs documentul şi vă pune la dispoziţie principalele nereguli pe care Corpul de control al primului-ministru le-a regăsit în această privinţă.

Totul începe în anul 2007, pe 12 iulie, când primarul oraşului Fundulea, Dorel Dorobanţu, în calitate de preşedinte al Comisiei Locale de fond funciar, a încheiat un proces verbal de delimitare a unor suprafeţe care trebuiau reconstituite. E vorba de 1982,54 hectare, teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea INCDA. Suprafaţa se dorea a fi reconstituită pe teritoriul a nouă localităţi: Fundulea, Tămădău, Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu şi Lupşanu. Corpul de control regăseşte prima neregulă şi anume faptul că din documentul mai sus menţionat nu rezultă şi modul în care a fost delimitată suprafaţa respectivă.

În luna martie a anului curent, la cererea Corpului de control al primului-ministru, Primăria oraşului Fundulea dă vina, printr-o adresă, pe 17 martie, pe Comisia judeţeană de fond funciar despre care spune că trebuia să arate modul în care terenul de aproape 2.000 de hectare a fost delimitat. O săptămână mai târziu, Instituţia prefectului-judeţul Călăraşi a comunicat Corpului de control că în spatele procesului verbal din 12 iulie 2007 nu sunt documente care să reflecte modul de calcul al acestei suprafeţe în afară de două planuri de amplasament.

Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea, nelegală

Totuşi, pe 13 iulie 2007, Comisia judeţeană de fond funciar, prin Hotărârea nr. 1.604, a dispus trecerea suprafeţei de 1982,54 hectare din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea şi punerea la dispoziţie a acesteia Comisiei locale de fond funciar Fundulea. Lucru complet nelegal, pentru că Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia prevede foarte clar că această trecere trebuia realizată printr-o Hotărâre de Guvern. Astfel, raportul Corpului de control al primului-ministru spune că sancţiunea, în acest caz, ar fi nulitatea absolută a actelor juridice încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale. INCDA Fundulea a anunţat în ianuarie anul acesta că a atacat în instanţă Hotărârea nr. 1604/13 iulie 2007, dar nu a invocat motivul de mai sus, ci doar aspecte referitoare la nerespectarea procedurii prevăzute de Regulamentul aprobat prin HG 890/2005. Regulament care se regăseşte în acelaşi raport al Corpului de control al primului-ministru, fiind aduse în discuţii prevederi clare care arată cum se poate reconstitui un teren pe alt amplasament, în ce condiţii, mai bine spus. Condiţii care nu au fost respectate, nici de Comisia judeţeană de fond funciar, nici de cea locală. Spre, exemplu, potrivit Inventarului terenurilor aflate în judeţul Călăraşi înregistrat la ADS pe 22 decembrie 2008, rezultă faptul că în administrarea ADS la nivelul judeţului existau 42.451,31 hectare. Prin urmare, deşi se invoca în celebra Hotărâre 1604  necesitatea reconstituirii drepturilor de proprietate pentru persoanele îndreptăţite din cele 9 localităţi pe acel teren din administrarea INCDA, nu s-a făcut niciun demers pentru obţinerea de terenuri de la ADS.

Prejudiciu estimat între 1,5 milioane de euro şi aproape 3 milioane de euro

Raportul Corpului de control al primului-ministru mai conţine şi date importante ce privesc valoarea terenurilor în cauză. Astfel, potrivit documentelor oficiale şi a unor calcule, prin transferul celor 1982,54 hectare din domeniul public s-a produs un prejudiciu estimată între 1.486.905 euro şi 2.973.810 euro, mărindu-se valoarea numai prin acest transfer de la Comisiile locale de fond funciar din şapte din cele 9 localităţi menţionale la comisia locală de fond funciar din Fundulea. Mai mult, raportul menţionează şi faptul că potrivit Legii 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 “sunt lovite de nulitate absolută (…) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege, în scopul illicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului”.

Raportul în cauză are rol informativ, dar şi de sesizare a organelor de urmărire penală. De aceea, Corpul de control al primului-ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza DNA privind “operaţiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârşire a unei posibile fapte care poate întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunii şi asupra vinovăţiei”.SURSA-ARENAMEDIA.RO


Error