Consilierii locali municipali olteniţeni sunt convocati joi, 28 februarie de la ora 16.00 în şedinţă ordinară de plen

Consilierii locali municipali olteniţeni sunt convocaşi joi, 28 februarie de la ora 16.00 în şedinţă ordinară de plen cu următoarea ordine de zi:

– Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Mihalache Marius.

– Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al municipiului Oltenita, al d-lui Dumitru Vasile.

– Proiect de hotarare privind eliberarea /numirea unui membru din/in comisia de specialitate a consiliului local pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanţe, agricultura, servicii si comerţ.

– Proiect de hotarare pentru transformarea unui post din cadrul statului de funcţii al Direcţiei Asistenta Socială Oltenita.

– Proiect de hotarare privind desfiinţarea unor funcţii vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa.

– Proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului “Simplificarea administrativa si reducerea birocraţiei pentru cetatenii din municipiul Oltenita”.

– Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Oltenita si a regulamentului de funcţionare a acesteia.

– Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Oltenita.

– Proiect de hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbării destinatiei clădirilor anexe C2, C3, C4 si a unui teren in suprafaţa de 32,5 mp., administrate de Şcoala Gimnaziala ’’Mircea Eliade” Oltenita, situate in municipiul Oltenita str.Spiru Haret nr.l.

– Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei autogari ca activitate conexa a transportului public prin curse regulate de către SCAgicoTranspers SRL, in b-dul 1 Decembrie nr.33,poziţia nr.27.

– Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz si servitute, in favoarea S.C. E- Distributie Dobrogea S.A., asupra unui teren apartinand domeniului public al mun. Oltenita.

– Proiect de hotarare privind alipirea a doua imobile(terenuri fara constructii), apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situate in intravilanul municipiului Oltenita, str.Progresului nr.2.

– Proiect de hotarare pentru stabilirea redeventei datorate de către Asocierea SC Iridex Group Salubrizare SRL (lider)-SC Servicii Salubritate Bucureşti SA (asociat) pentru bunurile apartinand municipiului Oltenita si concesionate conform Contractului de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport al deşeurilor in zona 2 Oltenita din Judeţul Calarasi.

– Proiect de hotarare pentru ducerea la îndeplinire a pct.l din Decizia nr.25/2018 a Directorului Camerei de Conturi Calarasi.

– Proiect de hotarare pentru aprobarea redeventei datorate de SC Ecosal Servicii Oltenita SRL pentru bunuri transmise prin Hotarari ale Consiliului local al municipiului Oltenita.

– Proiect de hotarare pentru aprobarea listei bunurilor ce se transmit către SC Ecosal Servicii Oltenita SRL si a redeventei datorate pentru acestea.

– Diverse


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136