COMUNICAT DE PRESĂ

AJFMAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Călărași anunță lansarea proiectului ”Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul este implementat pe o perioadă de 18 luni, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare, lnovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) Modelu, județul Călărași, Centrul Regional de Formare Frofesională a Adulților (CRFPA) Călărași, Asociația de Dezvoltare “EQ” București, Camera de Comerț lndustrie și Agricultură (CCIA) Mehedinți, Agenția Județeană pebntru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Giurgiu, S.C SERVEL S.R.L Slobozia și SC NOVA FORCE TECHNIC SRL Giurgiu.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea șanselor de ocupare pentru 1000 de șomeri, persoane inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, din mediul rural al regiunilor București -Ilfov, Sud Muntenia și Sud Vest, prin participarea acestora la programe integrate de consiliere, informare, mediere.
Proiectul îmbină măsuri integrate de ocupare: consiliere individuală, consiliere profesională, mediere pe piața muncii în vederea angajării sau consiliere în vederea inițierii unei afaceri, participarea la bursa locurilor de muncă și la job – cluburile propuse, cu programe de formare atractive la acest moment în domeniul Formării Profesionale Continue, în scopul asigurării de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare a acestora pe piața muncii. Se are în vedere îmbunătățirea șanselor de angajare ale grupului țintă, prin măsuri de ocupare active, inovative și flexibile.
Conferințele de lansare vor avea loc în cele trei regiuni de implementare a proiectului, după cum urmează:
– miercuri, 29 octombrie 2014, începând cu ora 11.00, la sediul SC Nova Force Technic SRL Giurgiu, B-dul. Constantin Brâncoveanu nr.3, Giurgiu;
– joi, 30 octombrie 2014, începând cu ora 10.00, la Hotel Clipa, str.Brâncoveanu nr. 165, Drobeta Turnu Severin;
– vineri, 31 octombrie 2014, ora 11.00, la sediul Consiliului Județean Călărași, str. 1 Decembrie 1918 nr.1, Călărași.
Persoană de contact: Simona Donciu, tel. 0242315798, 0242/316542, fax. 0242331693, e-mail: simona.donciu@cl.anofm.ro

Error