ANAF: În atenţia contribuabililor – persoane fizice

Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoane fizice au obligaţia să completeze şi să depună formularul 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, până la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate în anul 2013.
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1. Activităţi independente: – venituri comerciale – venituri din profesii libere – venituri din drepturi de proprietate intelectuală
2. Cedarea folosinţei bunurilor;
3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:
– contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.
– venituri din activităţile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, şi care fac parte din categoriile:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
4. Silvicultură şi piscicultură; CITESTE MAI MULTE –AICI !

Error