Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se desfiinţează

Potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicată pe Ministerul Agriculturii, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va fi reorganizată. Având în vedere necesitatea respectării obligaţiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ pentru stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea APDRP. “Se înfiinţează Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care se desfiinţează.”, se arată în ordonanţa de urgenţă. Noua Agenţie va avea în structură 8 centre regionale, fără personalitate juridică, care au arondate judeţele constituite în regiunile de dezvoltare rurală, cu excepţia Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 8 Bucureşti-Ilfov care are arondate judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, precum şi municipiul Bucureşti.AMANUNTE–DOAR AICI !

Error